eläkeläinen

Eläkeläinen

MMA:n eläkeläisjäsenet ovat liiton jäseniä, jotka ovat työelämästä eläkkeelle siirryttyään halunneet jatkaa liiton jäsenyyttä eläkeläisjäsenenä.

Kun jäät pysyvästi eläkkeelle

  • täytä oheinen verkkolomake 
  • tai tulosta oheinen pdf-lomake,  ja täytä, allekirjoita sekä lähetä se osoitteeseen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, Jäsenrekisteri, PL 11, 00521 HELSINKI

MMA siirtää jäsenen automaattisesti eläkeläisjäseneksi sen vuoden alusta, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta. Kyseisen vuoden jäsenmaksusta peritään vain ensimmäinen erä riippumatta siitä, jääkö jäsen eläkkeelle alku- vai loppuvuodesta. Tämä koskee tilannetta, jolloin henkilö siirtyy suoraan työsuhteisesta jäsenestä tai yrittäjäjäsenestä eläkkeelle. Jos jäsen on saanut työttömyyspäivärahaa eläkkeellesiirtymisvuonna, määräytyvät tämän vuoden jäsenmaksut työttömyysturvaa koskevien säännösten mukaan. 

Seuraavina vuosina eläkeläisjäsen maksaa eläkeläisjäsenmaksun. Se ei sisällä esimerkiksi oikeusturva- ja lakimiespalveluja.

Työttömyyskassan jäsenyydestä - joka on mahdollista 68 vuoden ikään saakka - on erottava kirjallisesti ja aina myös erikseen, pelkkä MMA:n jäsenyydestä eroaminen ei riitä.

Eläkeläisjäsenmaksun maksaa myös työkyvyttömyyseläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle pysyvästi siirtyvä jäsen.

Eläkeläisjäsenmaksu on maksettava sen vuoden aikana, johon se kohdistuu. Maksun laiminlyöneiden kohdalla jäsenyys päättyy ja eläkeläinen ei voi liittyä uudestaan MMA:n jäseneksi.